header
Kontakt

GEOTRANS  PREŠOV s.r.o.
Jesenná 1 (areál NOSTROMO),
080 05 Prešov

tel.: 051/7582130
geotrans@geotrans.sk

mapa:

mapa

 

Zoznam vybraných úloh, na ktorých sme sa podieľali riešiteľsky


Hydrogeológia
J.Grech
Nová Bašta-Tachty, okr.Rim.Sobota. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum
1988
J.Grech
Hajnáčka-Gemerský Jablonec,okr.Rim.Sobota. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum
1989
J.Grech
Benkovce-Vranov n/T. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum
1990
J.Grech
Stebník, okr. Bardejov. Podrobný hydrogeologický prieskum
1992
J.Grech
Poliakovce, okr.Bardejov .Podrobný hydrogeologický prieskum
1993
J.Grech
Kalnište-Lužany p/T. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum

2000
Inžinierska geológia
J.Grech
Zborov n/B. Vodojem 2x250 m3 .Podrobný IG prieskum
1993
J.Grech
Lemešany-asanácia transformátorov T 201.Podrobný IG prieskum
1997
J.Grech
Vyšná Šebastová-telekomunikačný stožiar. Podrobný IG prieskum
2003
J.Grech
Košice-Furča.Podrobný IG prieskum

1999
Inžinierskogeologický prieskum
J.Grech
Snina-Rybníky.Podrobný IG prieskum pre ČOV a vodojem
2002
J.Grech Záborské-IBV Garbagčík. Podrobný IG prieskum
2002
J.Grech Snina-nový cintorín. Podrobný IG prieskum 

2001
Geologický prieskum životného prostredia
J.Grech
Skládka Prešov, Cemjata. Vybudovanie monitorovacieho systému a monitoring.
2000-2001
J.Grech
Skládka Giraltovce.Vybudovanie monitorovacieho systému a monitoring
2001
J.Grech
SAD Prešov. Prieskum znečistenia zemín a podzemných vôd ropnými látkami
2001
J.Grech
Skládka Svinia. Monitoring

2001
Technické práce špeciálneho charakteru
J.Grech Skládka Giraltovce - odplyňovacie vrty
2001
M.Lončík Skládka TKO Handlová - odplyňovacie vrty
1998
J.Jančok Skládka TKO Snina. Stabilizácia svahu Fiľarová.
1998-1999
J.Jančok Prešov, firma Format. Vrtané pilóty pre zakladanie
2002-2003

Názov úlohy

Druh prieskumu

Riešiteľ

Rok

Objednávateľ

Košice-katecheticko-pastoračné centrum

Podrobný IGP

Grech

2002

Gréckokatolícky exarchát Košice

Sabinov-polyfunkčná hala

Podrobný IGP

Grech

2003

VÚC Prešov

Nádržový blok Kapušany II.

Podrobný IGP

Grech

2003

Intech s.r.o Bratislava

Humenné Drevonax

Podrobný IG+prieskum ŽP

Grech

2003

Drevonax s.r.o. Humenné

Štrbské Pleso – rekonštrukcia LD Hviezdoslav

Podrobný IGP

Grech

2004

KŠP-LDH s.r.o. Bratislava

Snina – nový cintorín

Podrobný IGP

Grech

2004

Mesto Snina

Kargo Havaj – zdroj pitnej vody

Podrobný HGP

Grech

2004

Kargo s.r.o. Havaj

Štrbské Pleso – rekonštrukcia Končistá

Podrobný IGP

Grech

2005

KŠP-LDH s.r.o. Bratislava

Prešov – sklad Lemnix

Podrobný HGP na tepelné čerpadlo

Grech

2005

Lemnix s.r.o. Partizánske

Prešov-Šalgovík zosuv

Podrobný IGP

Grech

2005

Mesto Prešov

Jarovnice – zdroj pitnej vody

Podrobný HGP

Grech

2005

Ekosvip s.r.o. Sabinov

Batizovce – betonárka, zdroj vody

Podrobný HGP

Grech

2006

Štrkopiesky Batizovce s.r.o.

Lopušná dolina – zdroj vody

Vyhľadávací HGP

Grech

2006

Finchem a.s. Svit

Prešov-Šalgovík odvodňoavacie vrty

Technické práce

 

2006

Stavotrans-Breza s.r.o.Michalovce

Štrbské Pleso – rekonštrukcia LD Helios

Podrobný IGP

Grech

2006

Heli Hotel s.r.o. Bratislava

Štrbské Pleso – hotel Wellness

Podrobný IGP

Grech

2006

Wellness s.r.o. Bratislava

Sabinov Ekosvip – zdroj vody pre tepelné čerpadlo

Podrobný HGP

Grech

2006

Ekosvip a.s. Sabinov

Meroco Leopoldov – výroba biopalív

Podrobný IG a HGP

Grech

2007

Meroco a.s. Leopoldov

Tatranská Lomnica – Grandhotel Praha

Orientačný IGP

Grech

2006

Grandhotel Praha a.s. T.Lomnica

Chemosvit Svit – sklad valcov

Podrobný IGP

Harničár

2006

Chemosvit a.s. Svit

Horná Topľa, okr.Bardejov

Čerpacie skúšky

Varga

2006

EHG s.r.o.Bratislava

Vlachy, Vlašky, Lipt.Mikuláš

Sondy SHMÚ

Jezný

2006

Progeo s.r.o. Žilina

Snina – OC Komenského ul.

Podrobný IGP

Grech

2007

Argo-PK s.r.o. Snina

Starý Smokovec – stanica pozemnej lanovky

Orientačný IGP

Grech

2007

TLD a.s. Vysoké Tatry

Starý Smokovec – Jakubkova Lúka

Orientačný IGP

Grech

2007

TLD a.s. Vysoké Tatry

Rišňovce – skládka odpadu

IGP + minitorovacie vrty

Grech

2007

Envigeos s.r.o. Nitra

Štrbské Pleso – hotel Panoráma

Podrobný IGP

Grech

2007

Proma s.r.o. Žilina

Štrbské Pleso – bytový dom Smrek

Podrobný IGP

Grech

2007

Tarfex s.r.o.Bratislava

Štrbské Pleso – penzión Borovica

Podrobný IGP

Harničár

2007

Geolin-A.Harničár, Svit

Snina – revitalizácia RO Rybníky

Podrobný IGP a HGP

Grech

2007

Mesto Snina

Jasná – intenzifikácia lyžiarskeho strediska

Orientačný IGP

Grech

2007

Jasná Nízke Tatry a.s.

Drienov – priemyselný park

Orientačný IGP

Grech

2007

Raton s.r.o. Bratislava

Názov úlohy

Druh prieskumu

Riešiteľ

Rok

Objednávateľ

Prešov – Park City

Podrobný IGP

Grech

2007

VSV consulting s.r.o. Prešov

Košice – kňažský seminár

Podrobný IGP

Grech

2007

Kňažský seminár sv.Karola Boromejského

Prešov – priem.park Grófske, zdroj požiar.vody

Vyhľadávací HGP

Grech

2008

Proma s.r.o. Žilina

Spišská Nová Ves – rozšírenie vodovodu

Orientačný IGP

Grech

2008

RH Dúha s.r.o. Prešov

Ždiar – Bachledova dolina, vodovod

Orientačný IGP

Grech

2008

RH Dúha s.r.o. Prešov

Prešov – severný obchvat R4

Orientačný IGP

Matejček

2008

Geofos s.r.o. Žilina

Margecany-Krompachy modernizácia žel.trate

Orientačný IGP

Šamaj

2008

Geofos s.r.o. Žilina

Rušňové depo Poprad

Geol.prieskum ŽP

Grech

2008

INGPOS s.r.o. Banská Bystrica

Veľká Lomnica – Aquacity+golfové ihrisko

Podrobný IGP+monitor.vrty

Baroš

2008

Golf Innternational s.r.o. V.Lomnica

Chemosvit Svit – objekty 45, 72

Podrobný IGP

Harničár

2008

Chemosvit a.s. Svit

Prešov-IS závod 06

Vyhľadávací HGP

Grech

2008

Inžinierske stavby a.s. Košice

Bobrovník – areál SAVAS (stabilita svahu)

Orientačný IG + HGP

Modlitba-Grech-Harničár

2008

Savas s.r.o. Žilina

Bardejovské kúpele – Malá Zornička

Podrobný IGP + HGP

Grech

2008

FETAX, s.r.o. Bardejov

Batizovce – Pyrobatys, zdroj vody

Podrobný HGP

Grech

2008

Pyrobatys, s.r.o. Batizovce

Michalovce – Merkury Market

Podrobný IGP

Grech

2008

Merkury Market s.r.o.Prešov

Drienica – SCR

Orientačný IGP

Grech

2009

ARDEX A.I.D. s.r.o. Prešov

Poprad – obchodný dom AZOR

Orientačný IGP

Grech

2009

AZOR s.r.o. Poprad

Šoporňa - Agricola

Vyhľadávací HGP

Grech

2009

Agricola s.r.o. Šoporňa

Petrovany – Truck Servis VOLVO

Podbobný IG a HG priesk.

Grech

2009

Kovoprojekt B.I.O.S.,s.r.o.Bratislava

Pivovar Topvar, závod Veľký Šariš

HG štúdia – zdroj vody

Grech

2008

Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš

Tatranská Lomnica – CEHACE, zdroj pitnej vody

Podrobný HGP

Grech

2009

CEHACE, s.r.o. Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – hotel Bellevue

Doplnkový IG a HGP + monitorovacie vrty

Grech

2009

Váhostav-SK, a.s. Žilina

Skládka Rišňovce-Rumanová

Podrobný IG a HG prieskum + monitorovacie vrty

Grech

2009

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Nitra - Lužianky

Starý Smokovec – Tatracamp Pod Lesom

Podrobný HGP

Grech

2009

Stavrea Tatry s.r.o. Lučivná

Kremnická vrchy - Lutila

Ložiskový prieskum - bentonit

Galko

2009

G-55, s.r.o. Banská Bystrica

Tatranská Lomnica – nádrž na zasnežovanie

Monitorovací systém hrádze

Ingár

2009

HES-COMGEO, s.r.o. Banská Bystrica

Jasná – Vrbické pleso

Monitorovacie vrty

Oroszlány

2009

HES-COMGEO, s.r.o. Banská Bystrica

Malá vodná elektráreň – Gyňov-Trstené p/H

Podrobný IG a HG priesk.

Grech

2009

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. Košice

Čierna nad Tisou - prekladisko

Geol. prieskum ŽP + monitorovacie vrty

Oroszlány

2009

HES-COMGEO, s.r.o. Banská Bystrica

Skládka Petrovce

Monitoring

Grech

1998-2009

Ozón Hanušovce a.s.

Skládka Bartošovce

Monitoring

Grech

1998-2009

Ekočergov, a.s. Bartošovce

Skládka Veľké Ozorovce

Monitoring

Grech

1998-2009

OZOR, s.r.o. STKO Veľké Ozorovce

Skládka Lukavica

Monitoring

Grech

2006-2009

EKOBARD, a.s. Bardejov

Diaľnica D1, úsek Jánovce - Jablonov

IG prieskum - podrobný

Martinčeková

2009

Geofos s.r.o Žilina

Obchvat Snina-Kolonica

IG prieskum - orientačný

Fabián

2010

Geofos, s.r.o. Žilina

Petrovce ČOV a kanalizácia

IG prieskum - orientačný

Grech

2010

Obec Petrovce

Diaľnica D1, úsek SP.Štvrtok-Levoča

IG prieskum - doplnkový

Martinčeková

2010

Geofos, s.r.o. Žilina

MVE Stará Ľubovňa

IG prieskum podrobný

Harničár

2010

Geolin Svit

Diaľnica D1, úsek fričivce-Svinia

IG prieskum doplnkový

Fabián

2010

Geofos, s.r.o. Žilina

Štrbské Pleso – Borovica II. a III.

IG prieskum podrobný

Grech

2010

Dúha, a.s. Prešov

Ekosvip Sabinov

HG prieskum - podrobný

Grech

2010

Ekosvip, s.r.o. Sabinov

Matejovce Whirllpool

IG prieskum podrobný

Harničár

2010

Geolin Svit

Skládka Bartošovce

IG prieskum doplnkový

Grech

2010

Ekočergov a.s. Bartošovce

Kežmarok – hala Aspel

IG prieskum podrobný

Harničár

2010

Geolin svit

Košice – Technická Univerzita

IG prieskum podrobný

Grech

2010

Dúha, a.s. Prešov

Kapušany-bytový dom

IG prieskum podrobný

Grech

2010

Obec Kapušany

Kapušany Pod hradom – zosuv 2010

IG prieskum orientačný

Grech

2010

Obec Kapušany

Kremnica - Lutila

Ložiskový prieskum – dopl.

Galko

2010

G-55, s.r.o. B.Bystrica

Kapušany – bytový dom

Realizácia vŕtaných pilót

 

2010

Obec Kapušany

Gurman Stará Ľubovňa

HG prieskum podrobný

Grech

2010

M-BUILD, s.r.o. Košice

Kapušany Hradný vrch - zosuv

Subhorizont. vrty

Grech

2010

GÚDŠ Bratislava

Šarišské Dravce

Vŕtané pilóty

 

2010

Sulinka EXPORT-IMPORT Sabinov

BILLA – centrálny sklad Prešov

IG prieskum podrobný

Grech

2010

BILLA, s.r.o. Bratislav