header
Kontakt

GEOTRANS  PREŠOV s.r.o.
Jesenná 1 (areál NOSTROMO),
080 05 Prešov

tel.: 051/7582130
geotrans@geotrans.sk

mapa:

mapa

 

Vrtné práce


realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS

Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania :

- jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm
- plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm
- vŕtanie systémom WIRE-LINE
- vŕtanie ponorným kladivom

Realizované vrty podľa účelu využitia :
- inžinierskogeologické prieskumné vrty
- hydrogeologické prieskumné vrty
- vŕtané pilóty a mikropilóty pre zakladanie stavieb
- vrty pre tepelné čerpadlá (VODA-VODA, ZEM-ZEM ) do hĺbky 200m
- subhorizontálne odvodňovacie vrty
- monitorovacie vrty
- odplyňovacie vrty na skládkach odpadov
- štruktúrne prieskumné vrty do 300m