header
Kontakt

GEOTRANS  PREŠOV s.r.o.
Jesenná 1 (areál NOSTROMO),
080 05 Prešov

tel.: 051/7582130
geotrans@geotrans.sk

mapa:

mapa

 

Hydrogeologický prieskum

 

- vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie
- posúdenie kvality vôd na pitné účely
- hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda)
- vŕtanie studní do hĺbky 200m
- návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov
- odbery vzoriek vôd a ich laboratórne rozbory
- čistenie a regenerácia vŕtaných studní
- vŕtanie studní pre individuálne a hromadné zásobovanie
- prieskum zdrojov minerálnych vôd