header
Kontakt

GEOTRANS  PREŠOV s.r.o.
Jesenná 1 (areál NOSTROMO),
080 05 Prešov

tel.: 051/7582130
geotrans@geotrans.sk

mapa:

mapa

 

Inžinierskogeologický prieskum


- komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb
- geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu
- stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie
- odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín
- diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300m
- realizácie dynamických penetračných sond
- realizácia vŕtaných pilót pre zakladanie stavieb
- realizácia subhorizontálnych odvodňovacích vrtov